ประเภทคอมพิวเตอร์

145

คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog Computer) คือ วัสดุประมวลผลข้อมูลที่อาศัยวิธีการวัด (Measuring Principle) 

ปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแบบสม่ำเสมอ (Continuous Data) แสดงออกมาในลักษณะสัญญาณที่เรียกว่า Analog Signal เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้มักแสดงผลลัพธ์ด้วยสเกลหน้าปัทม์ และก็เข็มชี้ อาทิเช่น การประเมินค่าความยาว โดยเปรียบเทียบกับสเกลบนไม้บรรทัด การประมาณค่าความร้อนจากการขยายตัวของปรอทเปรียบเทียบกับสเกลข้างหลอดแก้ว ยิ่งไปกว่านี้ยังมีตัวอปิ้งของ Analog Computer ที่ใช้การประเมินผลแบบเป็นขั้นตอน อย่างเช่น เครื่องตวงจำนวนการใช้น้ำด้วยมิเตอร์น้ำ ที่แปลงการไหลของน้ำให้เป็นตัวเลขแสดงจำนวน เครื่องไม้เครื่องมือวัดความเร็วของรถยนต์ในลักษณะเข็มชี้ หรือเครื่องตรวจคลื่ยสมองที่แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแผนภูมิ ฯลฯ

คอมพิวเตอร์, ข้อมูล, ประเภทคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Computer) นั้นก็คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อทำงานปกตินั่นเอง เป็นเครื่องไม้เครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อาศัยวิธีการนับ ดำเนินงานกับข้อมูลที่มีลักษณะความเคลื่อนไหวแบบไม่สม่ำเสมอ (Discrete Data) ในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้า หรือ Digital Signal อาศัยการนับสัญญาณข้อมูลที่เป็นจังหวะด้วยตัวนับ (Counter) ภายใต้ระบบฐานเวลา (Clock Time) มาตรฐาน ทำให้ผลสรุปเป็นที่น่าไว้วางใจ อีกทั้งสามารถนับข้อมูลให้ค่าความละเอียดสูง ยกตัวอย่างเช่นบอกผลลัพธ์เป็นทศนิยมได้หลายตำแหน่ง ฯลฯด้วยเหตุว่า Digital Computer จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้า (มนุษย์สัมผัสมิได้ทำให้ไม่สามารถที่จะรับข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลต้นทางได้โดยตรง ก็เลยจำเป็นจะต้องแปลงข้อมูลต้นทางที่รับเข้า (Analog Signal) เป็นสัญญาณไฟฟ้า (Digital Signal) ซะก่อน เมื่อประเมินผลเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วจึงเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟ้ากลับไปเป็น Analog Signal เพื่อสื่อความหมายกับมนุษย์ถัดไปโดยองค์ประกอบสำคัญที่เรียกว่า ตัวแปลงสัญญาณข้อมูล (Converter) รอปฏิบัติหน้าที่สำหรับการเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณข้อมูล ระหว่าง Digital Signal กับ Analog Signal

คอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer)เครื่องประมวลผลข้อมูลที่อาศัยแนวทางการดำเนินงานแบบผสม ระหว่าง Analog Computer และก็ Digital Computer โดยปกติมักใช้ในงานเฉพาะกิจ โดยยิ่งไปกว่านั้นงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้นว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในยานอวกาศ ที่ใช้ Analog Computer ควบคุมการหมุนของตัวยาน แล้วก็ใช้ Digital Computerสำหรับเพื่อการคำนวณระยะทาง ฯลฯการทำงานแบบประสมประสานของคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ ยังคงจะต้องอาศัยตัวแปลงสัญญาณ (Converter) อย่างเช่นเดิม
คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม จะมีลักษณะรูปแบบการทำงานของส่วนต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกัน
เป็นวิธีการ 

โดยมีส่วนประกอบพื้นฐานหลักเป็น Input Process และก็ output ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังภาพ


ขั้นตอนที่ 1 : รับข้อมูลเข้า (Input)
เริ่มด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถผ่านทางเครื่องใช้ไม้สอยประเภทต่างๆสุดแท้แต่ประเภท
ของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป อย่างเช่น หากเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผงแป้นอักษร (Keyboard) เพื่อพิมพ์
ใจความหรือโปรแกรมเข้าเครื่อง หากเป็นการเขียนภาพจะใช้เครื่องอ่านพิกัดภาพกราฟิค (Graphics Tablet)
โดยมีปากกาประเภทพิเศษสำหรับเขียนภาพ หรือถ้าหากเป็นการเล่นเกมก็จะมีก้านควบคุม (Joystick) สำหรับ
เขยื้อนตำแหน่งของการเล่นบนจอภาพ ฯลฯ


ขั้นตอนที่ 2 : ประมวลผลข้อมูล (Process)
เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อเห็นผลลัพธ์จากที่
อยาก การประมวลผลอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีได้หลายประเภท เป็นต้นว่า นำข้อมูลมาหาผลบวก นำข้อมูลมาแบ่งประเภท นำข้อมูลมาหาค่าเยอะที่สุด หรือต่ำที่สุด ฯลฯ


ขั้นตอนที่ 3 : บอกผลลัพธ์ (Output)
เป็นการนำผลสรุปจากการประมวลผลมาแสดงให้รู้ทางเครื่องใช้ไม้สอยที่กำหนดไว้ โดยธรรมดาจะแสดง
ผ่านทางจอภาพ หรือเรียกกันโดยปกติว่า จอมอนิเตอร์” (Monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษ
โดยใช้เครื่องพิมพ์ก็ได้

สามารถติดตาม บทความที่น่าสนใจ FIFA55 ได้ที่ FIFA55AVENGERS