การประยุกต์ใช้ระบบ AI กับงานด้านไซเบอร์

104

การประยุกต์ใช้ระบบ AI กับงานด้านไซเบอร์

ในแวดวงการป้องกันตัวจากไซเบอร์ที่นำ AI เข้ามาช่วย เป็นการนำ “การวิเคราะห์ความประพฤติปฏิบัติ” เข้ามาใช้เพื่อการพัฒนาโปรแกรม เพื่อประเมินความเป็นไปได้สำหรับการเกิดเหตุการณ์ใดสถานะการณ์หนึ่ง แล้วก็เลือกวิถีทางสำหรับการโต้กลับต่อภัยไซเบอร์นั้นๆ กรรมวิธีนี้ช่วยทำให้ตัวโปรแกรมสามารถทำความเข้าใจรวมทั้งสร้างหลักเกณฑ์ได้ด้วยตัวเอง โดยอาศัยการาต่อว่าตามและก็เล่าเรียนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนโครงข่าย ยิ่งโปรแกรมอยู่ในระบบนานเท่าไหร่ ช่วงเวลาสำหรับเพื่อการทำความเข้าใจยิ่งมากเพิ่มขึ้น ทำให้การแจ้งเตือนภัยมีความเที่ยงตรงขึ้น

AI, ไซเบอร์, ระบบ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI เพื่อช่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น

การสร้างแบบจำลองด้านพฤติกรรมของผู้ใช้

AI ช่วยกันสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาเล่าเรียนแล้วก็วิเคราะห์ความประพฤติปฏิบัติของผู้ใช้งานระบบของหน่วยงาน เพื่อคัดเลือกรองบุคลากรบางรายที่กระทำไม่ไว้วางใจ ดังเช่น กรณีมีบุคลากรบากบั่นแอบลักขโมยข้อมูล การเข้าสู่ระบบของบุคลากรรายอ่นเพื่อนำบัญชีนั้นไปใช้ก่อคดีไซเบอร์ AI ทำความเข้าใจการกระทำจากกิจกรรมต่างๆ ก่อนหน้าที่ผ่านมาในอดีตกาลของผู้ใช้รายนั้นเพื่อแบ่งประเภทและชนิด การกระทำที่ไม่ปกติ วิสัย มาสร้างเป็นสัญญาณเตือนของการจู่โจม เมื่อนั้น AI สามารถตอบโต้การจู่โจมโดยการบล็อคการเข้าระบบของผู้ใช้รายนั้นชั่วครั้งชั่วคราว หรือ กระทำแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเพื่อปฏิบัติการ ฯลฯ

การนำใช้ AI มาใช้ใน Antivirus

AI Antivirus เป็น Antivirus ที่นำเอาความรู้ความเข้าใจของ AI มาใช้สำหรับการตรวจหาการะกระทำข้างใน ระบบรวมทั้งโครงข่ายที่มีเหตุไม่ดีเหมือนปกติต่างๆ โดยการทำการวิเคราะห์แล้วก็แบ่งแยกความประพฤติปฏิบัติที่เปลี่ยนไปจากปกติออกมาเพื่อนำมาพินิจพิจารณาว่าเป็นการปฏิบัติจาก เชื้อไวรัส หรือ มัลแวร์ หรือเปล่า ทำให้เมื่อเจอมัลแวร์ไปสู่โครงข่าย AI Antivirus จะตรวจสอบได้ในทันที ซึ่งไม่เหมือนกับโปรแกรม Antivirus ในสมัยก่อนที่ใช้กรรมวิธีการตรวจทานความประพฤติปฏิบัติจากฐานข้อมูล (Virus Definition) ซึ่งแม้ฐานข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วมิได้อัปเดตก็อาจส่งผลให้มัลแวร์หลุดรอดเข้าระบบมาได้ 

สามารถติดตาม บทความที่น่าสนใจ FIFA55 ได้ที่ FIFA55AVENGERS