ประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุน

95

ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากเงินลงทุนมาตรฐาน


1. 
สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผนดำเนินการ หรือประยุกต์ใช้สำหรับการทำงบประมาณตามแผนงานในอนาคตได้
2. 
ช่วยทำให้การควบคุมการทำงานนั้นมีคุณภาพเยอะขึ้น โดยการนำเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงมาทำเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
3. 
ช่วยทำให้การจัดทำรายงานผลของการทำงานเสนอได้เร็วขึ้น และก็ทันขยายเวลาที่ประธานปรารถนา
4. 
ช่วยลดทุนการสร้าง เนื่องมาจากการใช้ระบบเงินลงทุนมาตรฐานจะสามารถรู้ถึงสาเหตุของความผิดแผกแตกต่างที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในด้านต่างๆซึ่งทำให้ประธานสามารถทำพินิจพิจารณาเพื่อหาวิธีแก้ไขปรับแต่งถัดไป
5. 
ช่วยทำให้การกำหนดเงินลงทุนของผลิตภัณฑ์นั้นมีความสบาย เร็วทันใจขึ้น เนื่องด้วยได้มีการคาดการณ์เงินลงทุนไว้ล่วงหน้าแล้ว นอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยสำหรับในการตั้งราคาขายสินค้าผลิตภัณฑ์ได้ด้วย

เงินลงทุน, วิเคราะห์, ผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์หาผลผิดแผกแตกต่าง


สามารถพินิจพิจารณาผลผิดแผกได้ ลักษณะ
1. 
ผลผิดแผกแตกต่างด้านราคาหรืออัตรา
= (
ราคาจริง – ราคามาตรฐาน) * จำนวนจริง
= (Actual Price – Standard Price) * Actual Quantity
= (AP – SP) * AQ

2. ผลผิดแผกแตกต่างด้านจำนวนหรือคุณภาพการใช้
= (
จำนวนจริง – จำนวนมาตรฐาน) * ราคามาตรฐาน
= (Actual Quantity – Standard Quantity) * Standard Price
= (AQ – SQ) * SP

การวิเคราะห์ผลต่างด้านราคาของผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลต่างด้านจำนวนนั้น สามารถประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการพินิจพิจารณาทุนการสร้างแปรผันได้ ส่วนหมายถึงDM DL OH ถ้าเกิดผลที่เกิดจากการวิเคราะห์พบว่าราคาที่ต้องจ่ายจริง หรือจำนวนที่ใช้จริงสูงขึ้นยิ่งกว่าราคาหรือจำนวนมาตรฐาน ผลต่างที่เกิดขึ้นนั้น ไม่น่าพึงพอใจ แต่ว่าหากผลต่างที่ได้พบว่า ราคาที่จำต้องจ่ายใช่หรือจำนวนที่ใช้จริงต่ำลงยิ่งกว่าราคาหรือจำนวนมาตรฐาน ผลต่างที่เกิดขึ้นนั้นจัดว่า ถูกใจ

สามารถติดตาม บทความที่น่าสนใจ FIFA55 ได้ที่ FIFA55AVENGERS