บ้านแห่งคุณภาพ

357

บ้านที่ประสิทธิภาพ( The House of Quality) เป็นการเปรียบความคิดรวบยอดแล้วก็แนวทางรากฐานที่สมาคมกับประสิทธิภาพทั้งยังหน่วยงานกับบ้าน 

ซึ่งปกติบ้านควรจะมีหลังคา เสา ฐานราก และก็รากฐาน หากส่วนประกอบพวกนี้ของบ้านมีความแข็งแรงหรือมีคุณภาพ บ้านจะมีคุณภาพด้วย

บ้าน, คุณภาพ, ระบบ

หน่วยงานที่มีคุณภาพก็เหมือนกับบ้านที่ประสิทธิภาพ ที่จะจะต้องมีหลังคา เสา รากฐาน และก็รากฐานที่มีคุณภาพก็เลยจะดำรงความเป็นบ้าที่ประสิทธิภาพอยู่ได้ todehuay


Ralph G. Lewis 
แล้วก็ Douglas H. Smith ชี้แจงว่าสาระสำคัญเกี่ยวกับบ้านที่ประสิทธิภาพมีดังนี้

1. หลังคา (Roof) เป็นองค์ประกอบใหญ่อันมีระบบย่อย ระบบ เป็น

1.1 ระบบสังคม(Social system) โดยเบื้องต้นแล้ว ระบบสังคมเป็นวัฒนธรรมของหน่วยงานนั่นเอง ระบบสังคมมีผลเสียต่อการทำงานเป็นกลุ่ม การดึงดูดใจ การผลิตสรรค์ แล้วก็การเสี่ยง ระบบสังคมรวมทั้งส่วนประกอบของขวัญ เครื่องหมายของอำนาจ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลรวมทั้งระหว่างกรุ๊ป สิทธิพิเศษ ความถนัด แบบอย่างองค์ประกอบของอำนาจ การปรับแก้บรรทัดฐานรวมทั้งความนิยม ตลอดจนส่วนประกอบเชิงมนุษย์

1.2 ระบบวิธี(Technical system) คือระบบที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของงานทั้งยังหน่วยงาน เป็นกรรมวิธีการปฏิบัติการ ไม่ว่างานนั้นจะทำโดยใช้วัสดุ คอมพิวเตอร์ หรือใช้มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นงานใช้มือหรือใช้ความคิด ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานในโรงงานหรือในที่ทำการ ล้วนจัดอยู่ในระบบวิธีทั้งมวล

1.3 ระบบการจัดการ(The management system) คือระบบที่ก่อให้เกิดบูรณาการ คือระบบที่ระบุกรรมวิธีการปฏิบัติ การจัดการ พิธีกรรม และก็แผนการสำหรับเพื่อการสร้างรวมทั้งทะนุบำรุง เป็นระบบของหน่วยงานที่กล่าวว่าแนวทางการต่างๆจะดำเนินไปได้เช่นไร

2. เสา(Four pillars) บ้านที่ประสิทธิภาพมีเสา เสาหมายถึงความชอบใจของลูกค้า การปรับแก้ให้ดียิ่งขึ้นโดยตลอด การพูดตามเรื่องจริง รวมทั้งยกย่องในผู้รับบริการ

3. รากฐาน(Foundation) มีการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการขั้นตอนการ การจัดการแผนการ แล้วก็การจัดการภารกิจของแต่ละบุคคล

4. โครงสร้างรองรับ(Four cornerstones) มีหน้าที่ วิสัยทัศน์ ความนิยม แล้วก็เป้าประสงค์ ที่เกื้อหนุนและก็มีบูรณาการกับการวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การวางเป้าหมายทำการ การวางเป้าหมายโครงงาน และก็การวางเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพ ที่ค้ำจนกระทั่งการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการกรรมวิธีการ การจัดการแผนการ แล้วก็การจัดภารกิจของแต่ละบุคคลอีกชั้นสูงสุด

สามารถติดตาม บทความที่น่าสนใจ FIFA55 ได้ที่ FIFA55AVENGERS