น้ำตาลปริมาณมาก

472

ซึ่งการกินน้ําตาล ควรจะอยู่ในจํานวนที่สมควรในแต่ว่าอยู่ในตอนแต่ละวัย แม้กินในจํานวนมากๆ แล้วก็ ติดต่อกันนาน จะ ก่อให้เป็นผลเสียแล้วก็โรคตามมา

อาทิเช่น โรคอ้วน เป็นต้นเหตุของเบาหวาน โรคเส้นโลหิตหัวใจ โรคสมองเสื่อม โรค หน้าจอประสาทตาเสื่อม แล้วก็ฟันผุ ฯลฯ แล้วน้ําตาลที่มาจากอะไรหวานที่สุดจะจัดตามลําดับดังต่อไปนี้

น้ําตาล, โรค, ร่างกาย

น้ําตาลฟรักโตส (Fructose) เป็นน้ําตาลอีกชนิดหนึ่งที่เจอในผักและผลไม้รวมทั้งน้ําผึ้ง ที่ให้ความหวานที่สุด เป็น น้ําตาล ที่พวกเราเพิ่มเติมเข้าไปในเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ําอัดลม น้ําผลไม้กล่อง ฯลฯ ซึ่งต่างจากน้ําตาลเดกซ์โทรส เหตุเพ ราะฟรุกโตสมิได้สร้างพลังงานให้กับกล้ามและก็สมองเลย แต่ว่าจะส่งตรงไปที่ตับรวมทั้งสะสมเป็นไขมันพอกอยู่ที่ ตับ

ซูโครส หรือ น้ําตาลซูโครส (Sucrose) เป็นอีกชื่อหนึ่งของน้ําตาล ที่ให้ความหวานรองจากน้ําตาล ฟรัก โตส ซึ่งเป็น สารให้ความหวานที่ถูกประยุกต์ใช้สําหรับในการแต่งรสชาติของกินต่างๆ อย่างล้นหลาม ซึ่งแหล่งธรรมชาติ ที่พบน้ําตาล ประเภทนี้ได้จากน้ําอ้อยรวมทั้งหัวบท แล้วก็ยังเจอได้ในผลไม้และก็น้ําผึ้งอีกด้วย tode

เดกซ์โทรส (Glucose) ที่ให้ความหวานรองจากน้ําตาลซูโครส

เป็นน้ําตาลที่ร่างกายทําขึ้นเองตามธรรมชาติ โดย สังเคราะห์ขึ้นที่ตับ จากการเปลี่ยนพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ที่ได้จากของกิน ได้แก่ ข้าว ได้เดกซ์โทรส รวมทั้ง เดกซ์โทรสก็จะถูกซับ ไปสู่ตับรวมทั้งจะถูกส่งต่อไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เดกซ์โทรสเป็นสิ่งจําเป็นเนื่องจากว่าเป็น แหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์สมอง

น้ําตาลมอลโทส (Maltose) ที่ให้ความหวานรองจากน้ําตาล ฉันลวัวส เป็นน้ําตาล โมเลกุลคู่ ที่เกิดขึ้นจากโมเลกุลของ เดกซ์โทรส 2 ตัวรวมกัน ซึ่งในทางอุตสาหกรรม แล้วมอลโทส จะได้มาจากเมล็ดพืช โดยมากที่นิยมได้เรื่องหมักเม็ด มอลต์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสําหรับในการผลิตเบียร์สด เครื่องดื่ม ซีเรียล พาสต้า น้ําตาลมอลโทสจะเป็นตัวที่ให้รสหวานดังที่ กล่าวถึงแล้ว

น้ําตาลแลคโตส ที่ให้ความหวานต่ําที่สุด ที่กล่าวมาแล้ว โดยน้ําตาลแลคโตสจะเจอในนม น้ําตาลแลคโตส เป็นน้ําตาลที่ เจอได้ในนมของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ดังเช่นว่า นมวัว นมแพะ และก็นมจากสัตว์กินนมประเภทอื่นๆ รวมถึงนมแม่

สามารถติดตาม บทความที่น่าสนใจ FIFA55 ได้ที่ FIFA55AVENGERS