ความยุติธรรมหายาก หาเจอแต่อยู่ตรงไหนล่ะ?

104

 

ว่าด้วยคำที่ว่า ความยุติธรรม คำนี้ ไม่ว่าผ่านมากี่ยุคกี่สมัยต้องมีเกิดขึ้นในทุกชนชั้น ความยุติธรรมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรม

ความสมเหตุสมผล กฎหมาย กฎหมายธรรมชาติ ศาสนา ความเที่ยงธรรม และความเป็นธรรม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และสิทธิโดยกำเนิดของมนุษยชาติและพลเมืองทั้งหลาย กับสิทธิของปวงชนและเอกชนที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย

ซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดด้วยสิทธิ พลเมือง ของพวกเขาเหล่านั้น โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่ง เพศ เชื้อชาติ  อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ เหล่ากำเนิด ชาติพันธุ์ ศาสนา สีผิว ความพิการ อายุ ความยากดีมีจน และลักษณะอื่นๆอีก ทั้งยังถือรวมด้วยว่าเป็นความยุติธรรมทางสังคม

เท่าเทียม ไม่ได้หมายความว่า ยุติธรรม มีคำพูด 2 คำที่มักจะถูกนำมาใช้อ้าง คือ “เท่าเทียม” กับ “ยุติธรรม” โดยตีความหมายอย่างผิด ๆ ว่า การทำให้คนได้รับอะไรเท่า ๆ กัน ก็คือความเท่าเทียม และเท่าเทียมก็คือความยุติธรรม ถ้าเช่นนั้นโปรดพิจารณารูปข้างต้นโดยละเอียดเพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาให้เห็นว่า “ความเท่าเทียมไม่ได้หมายความว่าจะยุติธรรม”

ทุกวันนี้สังคมอันเป็นสถานที่ที่พวกเรารวมตัวกันอยู่และร่วมมือกันทำงานกันอยู่นี้มีการเรียกร้องความยุติธรรมกันมากเกินไปหรือไม่ โดยเฉพาะการเรียกร้อง ความยุติธรรม ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ผู้บริโภคมักอ้างว่าถูกผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบ แต่หารู้ไม่ว่าผู้ประกอบการไม่มีทางเอาเปรียบผู้บริโภคได้เลยหากผู้บริโภครู้จัก “หน้าที่” ของตนเอง ผู้บริโภคต่างหากที่จะเป็นผู้กำหนดความเป็นความตายของผู้ประกอบการ ถ้าผู้บริโภครู้จักฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ หรือรู้จักลดการบริโภคลงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ถูกกระทำ ผู้บริโภคเป็นผู้กระทำโดยมีทางเลือกมากมายที่จะให้เกิดความพึงพอใจและดีที่สุด

สามารถติดตาม บทความที่น่าสนใจ FIFA55 ได้ที่ FIFA55AVENGERS